ETSY INSPIRATION: Christmas Gift Ideas for Traveling Ladies

The Christmas holidays are approaching and you are wondering what gifts to buy for your traveling friends? Or maybe you don’t know what you would wish to have as a gift this year? Here are some Christmas gifts ideas that are perfect for traveling lady. These can help her to decrease the travel stress and to make her trips more comfortable. As I am crazy about handmade and unique, it’s again Etsy that inspired me. Have a look!

Идеи за коледни подаръци за хътуващите дами

Коледните празници наближават и се питате какви подаръци да купите за пътуващите си приятелки? Или още не сте решили какво бихте искали и би ви било полезно да получите като подарък тази година? Събрала съм няколко идеи за подаръци, които смятам, че ще помогнат на дамите да намалят стреса по време на пътуване и да направят пътешествията им по-комфортни. Както може би вече сте разбрали, аз съм луда по ръчно правените уникални неща, затова вдъхновението ми идва отново от сайта Етси. Вижте ги!

Hamsa Hand t-shirt

Hamsa Hand t-shirt/ Тениска със символа Хамса

The Hamsa hand or the Fatima’s hand as I know it from my trip to Morocco is believed to protect its wearer from harm. But even if the person who wear it is not believer in such powers, it is enough decorative and beautiful. Don’t you think so?

Вярва се, че символа Хамса или ръката на Фатима, както я знам от пътуването ми до Мароко, предпазва този, който я носи от зло. Но дори и да не вярвате в такива неща, тя е достатъчно декоративна и красива. Не мислите ли?

Weekender bag

Weekender bag/ Чанта за пътуване през уикенда

Most of us would like to travel often if not all the time! But how often we can really do it? A weekender bag is a practical gift that will serve its owner for long time. And for a lady, it’s better to be a bit stylish! 🙂  

Повечето от нас биха искали да пътуват често, ако не и постоянно. Но всъщност колко често можем наистина да го правим? Чанта (или сак ако щете я наречете) за уикендите е практичен подарък, който ще служи на притежателя си дълго време. И ако чантата е за жена, по-добре да е стилна! 🙂

Beach perfume gift setBeach perfume gift set/ Комплект парфюми за плажа

This gift will make every woman to feel as exotic beach beauty! In addition it is convenient to place carry these small bottles in any bag.  

С този подарък всяка жена ще се чувства като екзотична красавица на плажа. А и тези малки шишенца могат да се носят във всякаква чанта.

Knitted fingerless gloves

Knitted fingerless gloves/ Плетени ръкавици без пръсти

I believe, there is no need of comment here. 🙂

Смятам, че тук няма нужда от коментари. 🙂

Kindle paperwhite cover

Kindle Paperwhite cover/ Подвързия за Kindle Paperwhite

Easy to wash fabric cover for her favorite reader in beautiful feminine colors

Лесна за изпиране подвързия за нейният любим електронен четец в красиви дамски цветове

Black custom luggage tags

Black custom luggage tags/ Черни персонализирани етикети за багаж

Practical, indestructible and fitting any bag style.

Полезни, неразрушими и подходящи за чанта във всякакъв стил

Black cermic eco-friendly travel mug

Black ceramic eco-friendly travel mug/ Черна керамична чаша за пътуване

For eco-friendly and green living lovers, this is maybe the perfect gift. She probably hates the plastic cups and this is a beautiful item that she can carry with her over and over again during travels.

За любителите на екологичния и щадящ природата начин на живот, това може би е най-подходящия подарък. Тя най-вероятно мрази пластмасовите чаши, а това е красив предмет, който може да използва постоянно при пътуванията си.

Lady Blanket Oversized Tartan Scarf

Lady Blanket Oversized Tartan Scarf/ Голям шал, който служи като одеяло

Warm, classic and in soft hues that are suitable for any skin tone and can be combined with every fashion style.

Топъл, класически и в меки тонове шал, които са подходящи за кожа във всеки тон и може да бъде комбинирано с всеки моден стил.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge