Pros and Cons of visiting Sherlock Holmes Museum in London

Sherlock Holmes Museum

Sherlock Holmes Museum is one of the most popular museums in London.  Situated in the original 221b Baker Street today the museum is one of the most visited by tourists. If you like crime stories and novels, like me, you probably be interested in seeing the house where Sherlock Holmes “lived” according the novels of Sir Arthur Conan Doyle. Well, I did it and here is what I think about the museum and the experience of visiting it.

What’s interesting?

– The atmosphere of the house at 221b Baker Street is really authentic, at least it feels like.

– The house is typically narrow with small rooms and you have real feel of London

– The staff is of young people, helpful and kind.

– Easily accessible address, near to Madame Tussaud Museum so you can combine the visit of the two museums.

– The museum shop is on the ground floor and from where you can buy the entrance tickets. The gift shop has an interesting selection of items associated with the stories of Sherlock Holmes and you can easily find a gift for someone you love or even for yourself, if you wish to.

Why you can skip this visit:

– Unlike most of the museums in London, this one has entrance fee which is 10 £ for adults and 8 £ for children under 16 years.

– You will not learn anything more than you can learn from the books about Sherlock Holmes. It is the feeling that you get and you will need to make your imagination working to fantasize the famous detective in this house.

– The stairs are narrow and steep, the rooms are small. You can’t stay long in the place even if you want. In this way your stay is limited and you maybe will feel pressed by the crowd to leave the premises earlier than you wish.

– The museum’s website is really simple and even if you can find all the necessary information to plan your visit it is poorly displayed and very limited. 

– This is just my own point of view. It’s up to you to decide if you ABSOLUTELY want to visit this museum or to spend the time in the other numerous, free of charge museums in London. I wrote about some of them and you can find more about HERE.

Sherlock Holmes museum review

Sherlock Holmes museum visit

За и против посещение на музея на Шерлок Холмс в Лондон

Музея на Шерлок Холмс е един от най-популярните музеи в Лондон. Разположен е на оригиналната улица Бейкър Стрийт №221б и днес е един от най-посещаваните от туристи. Ако сте от хората, които харесват криминални  истории, като мен, най-вероятно ще искате да видите къщата, където Шерлок Холмс е “живял”, според романите на сър Артър Конан Дойл. Е, аз го направих и ето впечатленията ми за музея.

Кое е интересното?

– Атмосферата на къщата на Бейкър Стрийт №221б наистина е автентична, поне така се усеща.

– Къщата е тясна, с малки стаи и имате реално усещане за типичните за Лондон къщи.

– Персоналът е от млади хора, услужливи и любезни.

– Лесно достъпен адрес, в близост до музея на Мадам Тюсо, така че можете да съчетаете посещението на двата музея.

– На приземния етаж е магазина за сувенири, от където можете да си купите и входните билети. В магазина има интересен избор на предмети, свързани с историята на Шерлок Холмс и лесно можете да намерите подарък за някого, когото обичате или за себе си, ако желаете.

Защо можете да пропуснете това посещение:

– За разлика от повечето музеи в Лондон, този има входна такса, която е 10 паунда за възрастни и 8 паунда за деца под 16-годишна възраст.

– Няма да научите нищо повече, отколкото можете да научите от книгите за Шерлок Холмс. Това, което ще получите е усещане и ще трябва да накарате въображението си да работи, за да си представите известният детектив в тази къща.

– Стълбите са тесни и стръмни, стаите са малки. Не можете да остане дълго на мястото, дори ако искате. По този начин престоят ви е ограничен и може би ще се почувствате притиснати от тълпата да напуснете помещението по-рано, отколкото ви се иска.

Уебсайтът на музея е много беден и дори да можете да намерите цялата необходима информация, за да планирате посещението си, тя е много ограничена и не добре подредена визуално.  

Това е само моето собствено мнение. От вас зависи да решите дали АБСОЛЮТНО искате да посетите този музей или да прекарате времето си в някой от другите многобройни, безплатни музеи в Лондон. 

Sherlock Holmes museum London

Sherlock Holmes Museum opening hours

Sherlock Holmes museum photos

 

 Sherlock Holmes Museum

One Comment on “Pros and Cons of visiting Sherlock Holmes Museum in London

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge

%d bloggers like this: