Изабела е инженер по образование и писател по призвание. Нейното безкрайно любопитство и страст към пътуването, заедно с неповторимия хумор, са същността на нейните книги: “На изток в рая”, “На запад от рая” и “Самоучител за преднамерено убийство на скуката”…

Antarctic expedition-cover

She is an engineer by education and writer by vocation. Her endless curiosity and passion for travel, together with the inimitable humor, are the essence of her books: “East in Eden”, “West of Paradise” and “Tutorial for deliberate murder of boredom”…