THE 10 MOST FAVORITE QUOTES OF ROBIN SHARMA

Each of us has dreams, plans and objectives in life. Often however we lose the target, we go with the flow and waste valuable time, time that anyway is always insufficient. That’s why I like the style of Robin Sharma, one of the best contemporary experts on leadership and personal development. His messages are sincere, focused and inspiring and at the same time does not leave you time to hesitate but make you to take in control your life by acting now, immediately, for the improvement of your success and achievement of what you want.

I can tell you – I really had difficulties to choose these 10 favorites because I love almost all of the Robin Sharma’s quotes. They help me every morning to kick start my day and to stay on track with my plans and dreams.

The photos are taken from Robin Sharma’s Facebook page

10-ТЕ НАЙ-ЛЮБИМИ ЦИТАТА ОТ РОБИН ШАРМА

Всеки един от нас има мечти, планове и цели в живота си. Често ни се случва обаче да изпуснем целта от очите си, да се оставим на течението и да загубим ценно време, а то така или иначе никога не стига.

Затова харесвам стила на Робин Шарма, един от най-големите съвременни експерти по лидерство и личностно развитие. Посланията му са искрени,  фокусирани и вдъхновяващи. И в същото време не ти оставят време да се колебаеш, а те карат да поемеш контрола върху живота си и да действаш още сега, веднага, за да подобриш успехите си и постигнеш това, което желаеш.

Много трудно подбрах тези 10 любими цитата, защото харесвам почти всичките му цитати. Те ми помагат да започна енергично и позитивно деня си и да не се отклонявам от осъществяването на плановете и мечтите си.

Снимките са от Facebook страницата на Робин Шарма

 Robin Sharma quote

“Възможностите не се отварят за затворените хора” 

Robin Sharma quote

“Не е наивно да търсиш най-доброто в хората, а е мъдро.” 

Robin Sharma quote

 “Човекът, който се опитва да върши всичко, не свършва нищо.”

Robin Sharma

Ако ти си най-умният сред всичките си приятели, може би е време да си потърсиш нови.” 

Robin Sharma quote

“Просто защото не си могъл да го направиш вчера, не означава, че не можеш да го направиш днес.” 

Robin Sharma quote

 ” 4 Елемента за пълна промяна:

– инвестирай в учене

– поддържай много добра физическа форма 

– предприемай действия 

– не се вземай насериозно” 

Robin Sharma quote

“Никой няма да повярва в теб, докато ти не си повярваш.” 

Robin Sharma quote

“Несгодата поражда възможност.” 

Robin Sharma quote

“Понякога трябва да излезеш от пътя, за да си спомниш правилната посока.” 

Robin Sharma quote

“Твоето “АЗ МОГА” е по-важно от коефицента ти за интелигентност.” 

Since this year is just starting, I want to share with you this video of Robin Sharma with the attractive title “How to make this year your best year yet”. The advices in the video help me a lot to plan the year ahead and to make an assessment of what I have achieved so far, and where I want to go from now on. I hope this will be helpful to you too and will fill you with the hope that everything is possible.

Тъй като сме още в началото на годината, искам да споделя това видео на Робин Шарма, с атрактивното заглавие „Как да направите тази година най-добрата до сега”. Съветите във видеото на мен лично ми помагат много да планирам годината, която предстои, да си направя равносметка за това, което съм постигнала до сега и накъде искам да вървя от сега нататък. Надявам се да помогне и на вас, и да ви зареди с надеждата, че всичко е възможно.

Do you have your won favorite influencers? I would love to hear about them! 

Имате ли си ваши вдъхновители? Много ще се радвам да споделите за тях! 

 

2 Comments on “THE 10 MOST FAVORITE QUOTES OF ROBIN SHARMA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge

%d bloggers like this: